Lokacija

Hotel Grace nalazi se u samom centru grada. Udaljena je samo 50 metara od crkve Sv. Jakova u Međugorju.
Lokacija pruža mir potreban svim posjetiocima koji teže duhovnom ispunjenju i molitvi.